• God virksomhetsstyring i ansvarlige institusjoner 

      Lie, Ulla (Master thesis, 2023)
      Felles forståelse er en forutsetning for god virksomhetsstyring. Forpliktelse til bærekraftsmål og å legge anerkjente standarder til grunn vil bygge denne felles forståelsen, og dermed øke muligheten for å oppnå tillit ...