• Beskrivelse av norske styrer : foreløpige resultater fra forskningsprogrammet "Det verdiskapende styret" 

   Lervik, Jon Erland; Huse, Morten; Hansen, Cathrine; Svendsen, Jon Erik (Forskningsrapport;2/2005, Research report, 2005)
   I denne rapporten vil vi gi et bilde av norske styrer. Med utgangspunkt i svar fra to spørreundersøkelser beskrives hvem som arbeider i styrene og hvordan styrearbeidet utføres. Denne deskriptive rapporten viser foreløpige ...
  • Eierstyring, innovasjon og internasjonalisering i integrerte samvirkekonsern 

   Olsen, Per Ingvar; Lervik, Jon Erland (Forskningsrapport;1/2006, Research report, 2006)
   Denne rapporten er leveransen fra fase III av forskningsprogrammet ”Norsk jordbruksvaresektor. Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Den representerer en avrunding av et program som over 4 år har utforsket ulike ...
  • Organizational recipes and Management Practice in Multinational Corporations 

   Lervik, Jon Erland; Traavik, Laura Mercer; Amdam, Rolv Petter; Lunnan, Randi (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   In this paper we explore potential factors explaining how organizational recipes are spread within Multinational Companies. Implementation of organizational recipes has become a widespread phenomenon, but most current ...
  • Standardiserte lederutviklingsmetoder og verktøy 

   Nilsen, Sølvi; Lervik, Jon Erland (Discussion Paper, Working paper, 2000)
   Organisasjoner synes i økende grad å innføre standardiserte ledelsesverktøy utenfra for å møte utfordringer knyttet til økt kompleksitet og endringstakt i omgivelsene. Dette synes å være et paradoks, da økt kompleksitet ...