• Lessons learned? 

      Fyrsteng, Mette; Leidal, Linn Viktoria; Smith, Christie (Master thesis, 2022)
      Formål – Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad medarbeideres opplevelse av relasjonen til leder påvirker rapporteringskultur gjennom psykologisk trygghet og læringskultur. Dette ble undersøkt i en ...