• Kjøp av konsulenttjenester 

      Lavik, Tonje; Bråthen, André (Master thesis, 2023)
      Tillit er sentralt for mange i hverdagen, både i arbeidslivet, men også i private relasjoner. Denne studien har til hensikt å se nærmere på om tillit påvirker profesjonelle relasjoner, og i hvilken grad man eventuelt kan ...