• Bacheloroppgave - Key Account Management 

      Pedersen, Helene; Laiourate, Amir Bergheim; Foss, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
      I denne bacheloroppgaven har vi valgt å ta for oss emne Key Account Management og hvordan det kan være med på å skape merverdi til bedriftens viktigste kunder. Vi har samarbeidet med Amedia, hvor vi har tatt utgangspunkt ...