• Strategirealisering gjennom prosjektporteføljestyring 

      Løberg, Frode (Master thesis, 2012-11-16)
      Hensikten med denne studien er å beskrive hvordan tre norske virksomheter har valgt å drive styring av sine prosjektporteføljer og kommentere deres praksis. Jeg har valgt følgende problemstilling med delproblemstillinger:  ...