• Hvorfor lot de seg bestikke og hvorfor bestakk de? 

      Kvisvik, Tina Greaker (Master thesis, 2016)
      Min oppgave har som mål å belyse årsaker til hvorfor noen lar seg bestikke eller bestikker andre. Disse spørsmålene mener jeg kan besvares ved bruk av bekvemmelighetsteoriens tre dimensjoner. Den første delen av oppgaven ...