• Hvordan kan Migris utvikle en blått hav-strategi 

      Krokstad, Inga Kristina Sylta; Bekken, Karl Erik (Bachelor thesis, 2015-06-01)
      I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i bedriften Migris og ser på problemstillingen ”hvordan kan Migris utvikle en blått hav-strategi?”. Utgangspunktet for vår problemstilling er at vi ønsker å utvikle en strategi for ...