• Allokering av inntekter og utgifter mellom hovedkontor og filial 

      Kristoffersen, Helene Gjerstad (Master thesis, 2022)
      Spørsmål om allokering av profitt over landegrensene har fått økt aktualitet de siste tiårene. Den økte globaliseringen har medført at selskaper i økende grad driver grenseoverskridende virksomhet. Når et utenlandsk selskap ...