• Tax holidays og lavskattlandvurderingen 

      Sundgaard, Anna Kaasa; Kristiansen, Ingvild Rieve (Master thesis, 2019)
      Lavskattland ble først introdusert i norsk skatterett i forbindelse med skattlegging av norsk-kontrollerte utenlandske selskaper hjemmehørende i lavskattland. Reglene som omhandler beskatning av deltakere i slike selskaper ...