• Konflikt og jobbsikkerhet 

      Knapskog, Malin Endestad (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan ulike nivåer i en organisasjon opplever konflikt, konflikthåndtering og jobbsikkerhet. For å kunne undersøke dette nærmere er det brukt en kvalitativ metode med individuelle dybdeintervju ...