• Effektiv endringsagent eller overbetalt fremmed? 

      Wesner, Susanne; Hedberg, Charlotte; Klemetzen, Hedda Marie Fikse (Master thesis, 2022)
      Endringer og omorganiseringer er vanlig i alle typer organisasjoner, og konsulentbistand i prosessen likeså. For at endringen skal lykkes er det avgjørende at medarbeidere slutter opp om endringen. Formålet med denne ...