• Fast driftsted ved levering av tjenester i skatteavtalen Norge - Polen 

      Kirkhaug, Andreas Silderen (Master thesis, 2021)
      Etter revisjonen av OECDs mønsteravtale i 2008 ble det i kommentarene til bestemmelsen om fast driftssted i artikkel 5 gitt et eksempel på en bestemmelse for å etablere fast driftssted ved levering av tjenester. Denne ...