• Skattlegging av kryptovaluta 

      Karset, Ragnhild Marie Hafsahl; Stai, Petter (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne oppgaven er å gi leser en oversikt over dagens rettskildebilde knyttet til beskatning av kryptovaluta, samt fremheve sider ved dagens føringer og praksis vi mener det kan være hensiktsmessig å endre. ...