• Doughnut Economics i byutvikling 

      Kåpvik, Tor Aarseth; Moslet, Håkon (Master thesis, 2023)
      Global oppvarming truer livsgrunnlaget på jorda. Parallelt har verden en naturkrise hvor nedbygging av natur gjør at m ange arter står i fare for utryddelse. Dette er utfordringer som må løses samtidig som den sosiale delen ...