• Valg av kapitaliseringsrente i erstatningssaker 

      Holden, Steinar; Johnsen, Thore; Moen, Espen R. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Ved personskader er valg av rentesats for neddiskontering av fremtidige tap av arbeidsinntekt en helt sentral faktor i beregningen av erstatningsbeløpet. Artikkelforfatterne var sakkyndige da Høyesterett i 2014 tok opp ...