• Internasjonalisering av norsk regnskapsregulering 

      Juul, Marthe Aasheim; Johansen, Kristine Rønning (Master thesis, 2016)
      I denne oppgaven har vi sett på Regnskapslovutvalget 2014 sitt forslag til ny regnskapslov, som følger av første delutredning NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt. Forslaget innebærer en internasjonalisering av norsk ...