• Noe vi vet om usikkerhet : håndtering gjennom seks trinn 

      Johansen, Helle Brevik; Havnvik, Anne Lise Lærnes; Madsø, Mari (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Oppgaven handler om usikkerhet i oppstartsfasen av et valgt prosjekt. Vi valgte å ta for oss usikkerhetshåndteringen med utgangspunkt i modellen for usikkerhetsanalyseprosessen fra boken til Husby et al. (2005). Problemstillingen ...