• Fra silotenkning til samhandling for fellesskapet 

      Jensen, Anita Alice; Hindbjørgmo, Ann-Karin Skaufel (Master thesis, 2023)
      Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Consulting ved Handelshøyskolen BI. Vi ønsket å belyse fenomenet silotenkning innenfor egen organisasjon. Vi har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Vil mindre silotenkning ...