• Organisering av bankdrift i moderne tid 

      Olsen, Johanna Sårheim; Jakobsen, Frida Presthagen; Nornes, Kristoffer Naley (Bachelor thesis, 2023)
      Implementering av agile metoder har resultert i en engasjerende organisasjonskultur, etablering av effektive rutiner for kunnskapsdeling og optimaliserte teamstrukturer i Sparebanken Vest. Gjennom kvantitativ og kvalitative ...