• Faktorer for valg av innkjøpsmetode av dagligvarer 

      Jacobsen, Simen Bratteli (Bachelor thesis, 2022)
      Oppgaven handler om hvilke faktorer som er avgjørende når en forbruker skal bestemme seg for innkjøpsmetode av dagligvarer. Problemstillingen blir altså: «Hvilke faktorer påvirker forbrukernes valg av innkjøpsmetode for ...