• Et kunnskapsbasert reiseliv 

      Jacobsen, Erik W.; Espelien, Anne (Forskningsrapport;01/2011, Research report, 2011)
      Prosjektet ”Et kunnskapsbasert Reiseliv” inngår som delprosjektet i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. ...