• Datastrukturering for effektive CRM - prosesser og økt kundeverdi 

      Jørgensen, Solveig Lindis Helen (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven tar sikte på å vurdere hvordan KLP banken kan få bedre struktur på data for deres skriftlige kundehenvendelser som mottas gjennom bankens kontaktskjema for å avdekke kundebehov og utvikle effektive CRM- ...