• Forslag til ny regnskapslov 

   Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2015)
   Artikkelen presenterer regnskapslovutvalget delutredning til ny regnskapslov som ble avlagt 26. juni. Delutredning II skal avlegges innen 24. juni 2016
  • Forslag til regnskapslov del II 

   Stenheim, Tonny; Hove, Britt Torunn (Journal article, 2016)
   Artikkelen presenterer regnskapslovutvalgets delutredning II (NOU 2016:11) om ny norsk regnskapslovgivning som ble lagt frem 24. juni 2016. Utredningen tar blant annet for seg regnskapsplikt for filialer, regnskapsåret, ...