• Implementering av et bærekraftig reiseliv 

      Hovdahl, Håvard Uglem; Sæther, Kjersti (Bachelor thesis, 2010-10-15)
      Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015 som har sin bakgrunn fra Regjeringens reiselivsstrategi fra 2007. Vi har fokusert på Destinasjon Røros som en av fem piloter for i dette prosjektet. ...