• Doing well by doing good: Samfunnsansvarets effekter på omdømmet 

      Honoré, Peter Jong; Helland, Ingvild (Bachelor thesis, 2016)
      Denne oppgaven er en studie av strategien samfunnsansvar som et virkemiddel for et forbedret omdømme og forbrukeres holdninger til dette. Følgende problemstilling er utviklet for studien: Hvilke forbrukerholdninger ligger ...