• common consolidated corporate tax base (CCCTB) 

      Hæstad, Morten Krüger; Holte, Stian (Master thesis, 2017)
      I denne utredningen har vi sett på hvordan norske selskap som inngår i et konsern med aktivitet i EU vil bli påvirket dersom EU-kommisjonens forslag til skattereform implementeres i 2021. Forslaget blir kalt Common ...