• Leders kjønn påvirker kvinnelige følgere 

      Bols, Kristine; Håkonsen, Jo Gunnar; Holstad, Ana Karina (Master thesis, 2023)
      Gjennom denne undersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i en problemstilling som fra tid til annen dukker opp i media – om enn i en noe populistisk fremtoning. Vi har valgt å dykke ned i materien for å se om det er noe hold ...