• Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

      Holbø, Ole Erik (Master thesis, 2023)
      Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...