• Psykisk komponent i soloterrorisme 

      Hognes, Berit Fredriksen (Master thesis, 2022)
      Med Arbeiderpartiet tilbake i regjering, et politisk parti som har vært utsatt for soloterrorisme tidligere, er det dagsaktuelt å vurdere trusselen mot dem. Trusselvurderingen vurderer trusselen fra enkeltindivider innen ...