• Investeringsanalyse for Mint Renhold AS 

      Bråthen, Anders; Hofseth, Frank Henrik Ringen (Bachelor thesis, 2013-12-19)
      Bacheloroppgaven dreier seg om ekspansjon av Mint Renhold, og da opprettelsen av en avdeling i Oslo. Vi har valgt å løse oppgaven som en investeringsanalyse som går over en femårig tidsperiode. Formålet med oppgaven er å ...