• Formueskatt på fast eiendom 

      Herø, Aase Susanne (Master thesis, 2012-05-11)
      Reglene for formueskatt på fast eiendom ble endret i 2009. Motivet for endringene var å oppnå et mer rettferdig skattegrunnlag som bedre gjenspeiler reelle økonomiske verdier. Resultatet er at det for ligningsåret 2010 ble ...