• Sosial inkludering i det norske kunstfeltet 

      Henningsson, Lina Maria; Vold, May-Linn (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg publikumsutvikling og sosial inkludering i det norske kunstfeltet. Temaet blir belyst med utgangspunkt i kunstsosiolog Dag Solhjells kretsløpsteori som deler kunstfeltet inn i sosiale ...