• Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

      Helle-Andresen, Kristine (Master thesis, 2023)
      Stadig økende strømpriser i Norge får mye oppmerksomhet i media. I denne oppgaven ønsker jeg, med bakgrunn i finansteori fra Schillers The Microeconomy today, å gi en forklaring på hva som fører til prisøkning, for videre ...