• Verdsettelse av Flex LNG 

      Eidheim, Torjus; Helland, William Eikeland (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven har gjennomført en verdsettelse av selskapet Flex LNG. Problemstillingen blir utledet som følger: «Hva er verdien av en aksje i selskapet Flex LNG på tidspunktet 01.01.2020?» Med et tilhørende ...