• Eierskap og likestilling i norsk næringsliv 

      Hegnar, Margrethe (Bachelor thesis, 2020)
      Likestilling i norsk næringsliv er en tematikk som har fått økt fokus i løpet av de siste årene. Og selv om kvinner har en mer fremtredende stilling i næringslivet i dag enn tidligere, er kvinner fortsatt svært ...