• Can you tell from my grades that I am a blogger? 

   Heggernes, Tarjei Alvær; Bergfjord, Ole Jakob (Chapter, 2020)
   From 2009 to 2013 writing blog posts, and commenting on each other’s blog posts, was a mandatory course requirement for the students of the subject ØMF101 Administrative Informasjonssystemer (Management Information Systems) ...
  • Folkefinansiering 

   Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article, 2016)
   Folkefinansering kan sees på som et nytt fenomen, men det har sin opprinnelse langt tilbake, og er en form av den kjente norske aktiviteten dugnad. Tilgangen på gode, digitale plattformer har effektivisert denne typen ...
  • Vi kan ikke spise algoritmer 

   Garnes, Åge; Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan ...