• I hvilken grad påvirker makt selvledelse? 

   Buer, Hans-Kristian; Ruud, Marte; Haukland, Karina (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi belyst vår problemstilling: “I hvilken grad påvirker makt selvledelse?” Vi har gått i dybden på personlig og sosial makt, og effektene makt har på de ulike dimensjonene for selvledelse. I tillegg ...
  • I hvilken utstrekning har Elon Musk en machiavellisk eller karismatisk lederstil? 

   Haukland, Karina; Sandholt, Tor Arne (Master thesis, 2021)
   Vi har med denne prosjektoppgaven ønsket å få innsikt i hvilken utstrekning Elon Musk har en machiavellisk eller karismatisk lederstil, og hvordan hans lederstil har utviklet seg gjennom hans karriere. Dette ved å studere ...