• Bruk av designtenkning i en digitaliseringsprosess 

      Haugan, Monica (Master thesis, 2022)
      I dagens samfunn er digitale verktøy og medier naturlig integrert i elevenes hverdag. Den teknologiske utviklingen går i et hurtig tempo, og dette gir skoler stadig nye utfordringer. Lærere og skoleledere har et stort ...