• «Vekstmirakelet Botswana» 

      Hatletveit, Joakim Solheim (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven søker å undersøke hvilke faktorer som kan ha vært medvirkende til Botswanas relativt høye BNP-per innbygger. I regionen hvor Botswana befinner seg er de fleste land betegnet som «utviklingskatastrofer», ...