• Verdsettelse av Kid ASA 

      Hangerhagen, Emilie Håbrekke (Bachelor thesis, 2021)
      denne bacheloroppgaven er det gjennomført en verdsettelse av Kid ASA. Problemstillingen for oppgaven har vært å finne verdien av selskapet den 01.01.21, for deretter å gi en kjøps-, salgs- eller hold-anbefaling til en ...