• Hvordan lykkes med CRM? 

      Selnes, Fred; Hagen, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      I denne artikkelen rapporterer vi funn fra en omfattende tudie av hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med sine investeringer i CRM. Studien er gjennomført i regi av Dataforeningen over en periode på fire år fra 2007 ...