• Intelligens i lederskap 

      Siem, Kristina; Bratland, Christine Aakre; Hagen, Jenny Nysæther (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne studien er å avdekke lekfolks antagelser om forholdet mellom intelligens og gode lederegenskaper samt sosiale ferdigheter. Studien er gjennomført som et eksperiment, hvor utvalgets respondenter ble ...