• Mennesket bak ministerposten 

      Hafskjold Thoresen, Emilie (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg Norges kulturministere. Oppgavens formål er å undersøke hva det har å si hvem som til en hver tid besitter rollen som kulturminister. Problemstillingen som har valgt lyder som følger: - ...