• En studie om kontekstuell annonsering og holdningsendring til merkevaren 

      Rosvoll, Torbjørn Flåten; Davidsen, Thomas; Haaland, Thor (Bachelor thesis, 2022)
      Den offentlige diskursen preges i økende grad av bekymringer knyttet til personvern og overvåkning på nett. Kontekstuell annonsering er en form for digital annonsering som ikke benytter seg av persondata, og det er dermed ...