• Organisasjonskultur og innovasjon 

      Haagensen, Ina Karin; Eliassen, Ina; Moholt, Jeppe Wårheim (Bachelor thesis, 2023)
      Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan organisasjonskulturer kan lede til innovasjon. I den forbindelse vil vi gå nærmere inn på temaer som tar for seg hvordan kulturen både kan tilrettelegge for, og hemme innovasjon, ...