• Showrooming og Webrooming 

      Larsen, Caroline Skaar; Høvik, Mathilde Gulseth (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg fenomenene «showrooming» og «webrooming», og moralaspektet knyttet til disse. Hensikten med denne studien er å utforske hvordan moral og etikk kan ha en påvirkning på forbrukernes showrooming ...