• Fremtidens kundeservice på norske kjøpesentre 

      Høvik, Amalie Høvik (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven innen markedsføringsledelse tar for seg revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape tilfredshet blant disse. Jeg ønsker derfor å kartlegge hvilke faktorer som er viktige for at et ...