• Prosjektoppgave Anvendt Økonomi for ledere - bedrift og marked 

      Sætra, Inger-Lene; Høgaas, Merete (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven skal vi ved hjelp av en markedsmodell (Schiller kap. 3) beskrive årsaker til prisendringer som følge av interaksjoner mellom tilbud og etterspørsel. Vi antar at det er et fritt konkurransemarked, et homogent ...