• Aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept - Landbruksdirektoratet inn i en ny tid! 

   Hætta, Liv Berit; Aasen, Audun Flaget; Øster, Marianne Kylstad (Master thesis, 2023)
   Organisasjoner må i dag tilpasse seg omgivelser i rask endring. Dette innebærer at de ofte er utsatt for multiple endringsinitiativ, både planlagte og ikke-planlagte. Teori og empiri støtter hverandre i at endring kan være ...
  • Hvordan påvirker leders grad av ekstroversjon relasjonen til medarbeidere? 

   Eggesvik, Siri Margrethe; Hætta, Liv Berit; Melleby, Siri (Master thesis, 2022)
   Høy kvalitet på relasjonen mellom leder og medarbeider vil blant annet kunne øke jobbytelse, motivasjonsnivå og forpliktelse til organisasjonen. Leders atferd og personlighet har stor innvirkning på hvordan kvaliteten i ...